Dit is het gebouw van Humanitas. Humanitas is een verzorgingshuis op Humanistische grondslag, waar de zorg wordt aangepast aan de veranderende omstandigheden van de bewoner.