Het Muizegat is het begin van de Bergweg, rechtdoor is de Straatweg. Links en rechts licht het Noorderkanaal, dit kanaal is de verbinding tussen de Schie en de Rotte en werd rond 1910 aangelegd. Nu liggen er veel woonboten, voor de scheepvaart heeft het geen betekenis meer.